Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

Thôi rồi,...lại ' thôi ! '


Thân phận nữ nhi

                  Tặng các bác ' chi bộ Thứ 5'

Xin chào các bác, em thôi,
Anh hùng tương ngộ, cũng hồi phân ly.
Huống hồ thân phận nữ nhi,
Khuê môn bất xuất, lễ nghi theo đòi.
Thế là đành dở cuộc chơi,
Rừng đao nay lại vắng rồi nhành mai!

                    15/6/2012
                        HNN