Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Kỷ yếu k3 -Những tâm hình biết nói

Nhân năm mới2016,. Như thay lời chúc An lành .Đủ đầy 50 năm bên và biết nhau,đặc biệt cùng vào Trường,cùng khóa và cùng nhập ngũ.Như đã hứa sẽ ra 1 tập kỷ yếu,nhưng khó tỷ mỉ,đầy đủ các yếu tố cho 181 bạn,nhiều luồng ý kiến " không cấp chức,địa vị không điện thoại địa chỉ hay vợ con..".thế đó,đây phiên bản mới nhất cũng muốn xin ý kiên để tiếp tục hoàn thiện,chính xác...Cảm ơn TôTthắng k6,các Bạn đã gửi ảnh.Thái Chi hy vọng sẽ ra đĩa gửi đến mỗi bạn nếu có nhu cầu lưu niệm-nhớ đến nhau...Bạn là tài san của nhau
.