Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

một số ảnh Cương sưu tập và tách ra được

đây là só ảnh Cương trích ra từ ảnh tập thể nên có ảnh hơi mờ các bạn thông camrnois chung là rõ mặt .Còn một số ảnh nữa chưa kịp tách ra nên chua đưa lên được