Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2009

KHOA3 TIỄN THẦY PHÚ

hom nay 27/6 khóa 3 lên Vĩnh Yên đưa tiễn thầy Phú về nơi an nghỉ cuối cùng đòng thơi thay mặt Bll trường NVT đặt vòng hoa tại nghĩa trang .Doàn đi gồm Thái Chi ,Tài Chí,Khắc Khảm,Hồ Khải,Than Thế Việt,hoàng Giang và Nguyễn Cương .Anh em lên dên nơi vừa kịp đưa thầy ra nghĩa trang hơi chậm một chút vì 7h đã đưa ra nghĩa trang khong kịp vào nhà. Gia đình thầy rất cảm động,Thái Chi hẹn 49 ngay anh em sẽ lại lên thắp hương thầy. một điều xin nhắc các bạn là sang thương mới thầy Phú là tiểu Đoàn trưởng khối cấp 3
Thứ hai xin thông bao với các bạn khóa 3 năm nay tổ chức gặp gỡ vào ngày 2/8 (chủ nhật đầu tiên của tháng 8),địa điểm là hội trường binh đoàn 11đầu khu Nam Đòng (Bùi Vinh chủ trì ) các bạn lưu ý
khỏi nhầm địa điểm

CHUC KHOA 4 THÀNH CÔNG

Nhân đây blog khóa 3 và ban LL khóa 3 chúc các bạn k4 tổ chức gặp gỡ hàng năm tại Đà Nẵng
thánh cong tốt đẹp

BLL KHÓA3 BLOG K3