Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

k3 Ha nội vui gặp mặt mừng lễ 30 thang 4


        Khóa 3 Hà nội mừng lễ Thống nhất 30 tháng 4 có nhiều bất ngờ:
       Thứ nhất ,theo tinh thần khóa 3 có 4 tổ, mỗi tổ  đảm nhiệm một ngày lễ lớn như vậy 30 tháng 4 là phiên của tổ Liên hồ(gồm Anh chi em sống quanh các hố ở Ha Nội)Nhưng phải nhường cho Tổ Hoàng Quốc Việt với tuyên bố của Sỹ Thành"" Để Bọn Tớ...
       Thứ hai Hai bạn Sài gòn Đoàn đức Binh và Tuấn Linh ra Hà Nội quá bất ngờ và Vớt tinh thần bạn hưu xuất hiện làm cho khong khí đã vui lại càng vui hơn... Nhiêu kế hoạch giao lưu sau đó lại được đưa ra và liên tục diều chỉnh.
       Và cuối cùng là tin vui các bạn Sai gòn đã hạ quyêt tâm ra Đà Nẵng .Cũng như Hà Nội đang hồ hởi về cuộc gặp mặt toàn quốc năm nay. Khóa 3 Hà Nội nhận được tin mới đó là cuộc chiến của Chí Nhân với Bệnh tật mong Nhân chiến thắng...Ngoài này cũng có Bạn vừa ra Viện bọn Mình cũng mong tất cả;với tuổi này đều an lành...Trong cuộc vui luôn nhớ đến nhau...Xin đưa vài hình ảnh k3 với Bạn gần xa tại Hà Nội 
       .