Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2009

Chút quà "ra mắt"

Tôi được các bác cho vô blog K3, thực là chuyện xét cho "lên lớp" vượt cấp.
Vậy nay xin gởi các bác chút "lễ mọn"làm quà "ra mắt".
Hình: lê quyết thắng (chụp năm 1941) - để nhớ lại một thời K3 đi "du học" tại trường Quân chính Quân khu Tản ngạn hồi 1968.