Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

Tấm áo Mẹ vá năm xưa


Sáng tác : Nguyễn Văn Tý, hát : NSND Trung ĐứcCác con của mẹ

Một tấm hình thời chống chiến tranh phá hoại. (Nom 2 anh chiến sỹ thấy giông giống a.Bình ngọng và Tuấn Linh).