Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

Một bố già K3Bác AMK3 là một thành viên trong đội đua - do con gái rượu là đội trưởng - của một cuộc đua có tên là "Tú Làn Adventure Race 2018" diễn ra trong 3 ngày tại một vùng rừng núi Quảng bình. Chừng 10 nhóm, mỗi nhóm chừng chục mạng, thi nhau luồn rừng, trèo đèo, lội suối suốt một ngày, rồi bữa sau chèo thuyền dọc suối cũng suốt một ngày.

Chưa cần biết cái độ gian khó tới cỡ nào, chỉ cần biết một Bọ 67 - 68 tuổi nghinh chiến với lũ trẻ là tui thấy hãi rồi. Đấy là chưa tính tới chuyện Bọ truyền đạt cho tụi trẻ trong nhóm các kĩ năng đi rừng.

Vậy mới có "thơ" rằng: Dù gian lao, khổ hạnh cũng không sờn lòng, "vào sống ra chết" cũng không nản chí, xứng đáng với truyền thống quyết chiến quyết thắng của QĐNDVN. (đành rằng chơi môn nớ nỏ có chết mô, dưng mà câu thiệu nó vậy nên tui cứ chép cả ra cho nó...).