Thứ Hai, 9 tháng 6, 2008

Độc chiêu Bổ nhào !

Xem hình này, chắc các bạn đều nhận ra ĐH đang biểu diễn uống cạn li "diệu". Cạn li là chuyện bình thường, nhất là đối với AE ta trong những dịp như thế này. Hình này chộp được thời điểm ĐH đang biểu diễn 1 phát cạn tới đáy!!
Tuy nhiên tại sao li rượi lại để trên mu bàn tay nắm lại? và có liên quan gì với chủ đề "Bổ nhào" nhỉ.

Đố bạn nào phân biệt được sự khác nhau giữa "bổ nhào" của máy bay cường kích và của ĐH khi biểu diễn "Một phát cạn tới đáy!".

Thời kỳ đi đơn vị, tôi được điều về làm pháo thủ ở F361 phòng không nên có biết câu trả lời :) Còn bạn thì sao? Nếu vẫn chưa nghĩ ra thì xin xem video clip dưới đây rồi cho biết kết quả nhé.