Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

bộ sưu tập vũ khí của Quang Linh (mô hình)Hôm trước qua nhà Quang Linh chém gió thấy QL bầy mô hình ở phòng khách nhân tiện mang máy ảnh theo chụp luôn mấy cái tủ trưng bày về định pót cả tủ lên nhưng thấy không ổn nên cắt từng phần thì thấy tạm đượccứ đưa lên cho các bạn chiêm ngưỡng .Cảm thấy chưa ổn lắm có lẽ sẽ còn một lần đến chụp lại cho oách hơn.Văn Trung đã chụp một lần rồi nhưng hình như không đầy đủ lắmThứ Hai, 27 tháng 10, 2014

50 ngay tiễn ban đi xaNguyễn Thắng bạn chúng ta đi xa 50 ngày rồi .Hôm nay các ban Trỗi đến nhà Nguyễn Thắng thắp hương 50 ngày Cương ghi lại vài hình ảnh và kèm một số ảnh NT trước đây,cung có dùng một số ảnh của Kỳ Châu vợ Thắng .Một lần nữa cầu cho bạn Thắng ,Một người bạn Bình dị không ầm ĩ nhưng rất chu đáo với bạn bè an nghỉ nơi vĩnh hằng .Tiễn bạn bằng một bài hát mà Thắng yêu thích