Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Gặp bạn từ Hà nội - "Du du muôi đoong,muôi đoong du du"

   Anh Lê Kim Bảng,người bạn của CLB Thứ Năm báo tin bạn Võ Hòa Bình vào TP Hồ Chí Minh. Anh em CLB nói với nhau  người ít 5-6 năm,người lâu thì cũng tới 2,3 chục năm chưa gặp lại Hòa Bình.Các bạn nữ K3 khác như : Thu Lương, Hoài Nam,Minh Châu,Thanh  Hà cũng tương tự như thế. Đôi lúc ngồi ôn lại những kỷ niệm xa lắc thời tuổi học trò ở trường Nguyễn Văn Trỗi, anh em trong này vẫn nhớ hỏi thăm về các bạn ấy đấy.Ai nhớ gì,biết gì thì kể ra-mà chủ yếu cũng vẫn là nghe lại qua các bạn nam K3 ở Hà Nội. Những mẩu chuyện rời rạc,những ký ức rời rạc,những tin tức rời rạc...chung riêng có cả, kể vài lần tưởng là đã...hết, ấy vậy mà nó vẫn được 'tươi lại' mỗi lần bởi những cái đầu 'giai' U70 tóc bạc láu lỉnh,ranh mãnh và nhờ cả cái sự 'lẩm cẩm,nhầm lẫn' nữa?.
  Về già rồi mới nhận thấy được một điều : một 'nhúm' các bạn nữ 'bé bỏng' thời ấy đã vô tình chiếm giữ những 'vị trí' quan trọng trong tâm tưởng của các bạn nam.đến dường nào...mà cả hai bên đều ...không biết.

  Thế là có cuộc gặp gỡ tối 19/08 tại căng tin miền đông QK7-"Cây Sứ". Thật tốt là trời Sài Gòn không đổ mưa chiều và Hòa Bình vui vẻ thu xếp thời gian để nán lại hơn một giờ.
  Sau khi Chí Nhân thay mặt bạn bè tiễn Hòa Bình ra taxi, Kim Bảng đứng lên 'trân trọng' tuyên bố 'chúng ta sẽ uống hết những gì đang có trên bàn mới về,muộn cũng được'. Rồi anh nói " Du du muôi đoong,muôi đoong du du - lâu lâu mới một lần,một lần cho lâu lâu". Câu tiếng Campuchia là thế! Tất cả cười ồ lên tán thưởng.
  Phải rồi,chúng ta chẳng còn trẻ trai gì nữa..làm việc gì cũng phải có chữ 'Liệu" làm đầu. Như Nguyễn Bình nói "Tuổi già giọt lệ như sương,hơi đâu chuốc lấy hai hàng chứa chan",như Đức 'cối'  vẫn thường nghiêm trang nhắc nhở bạn bè " Đừng có như trâu non húc mả đấy nhé"...còn bây giờ có thêm một 'phương châm hành động' lý thú : "Lâu lâu mới một lần,một lần cho lâu lâu". Chuyện gặp gỡ bè bạn ăn nhậu cũng thế thì phải.
Hoan hô " Du du muôi đoong,muôi đoong du du "!