Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

Khóa 3 viếng tại lễ tang mẹ bạn Hoàng Đình Chân

Hôm nay ngày 9/10/2016 gia đình bạn Hoàng Đình Chân và cơ quan cử hành lễ tang mẹ bạn Hoàng Đình Chân tại nhà tang lễ BV Thanh Nhàn các bạn khóa 3 cùng Thái Chi TBLLk3 đã đến viễng