Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

K3 Miền Bắc kỷ niệm 30/4 và 1/5Thư gửi Anh Minh và Tuấn Linh

1 Anh Sỹ Thành nói không vào xem được Bantroik3?
2Nhân Anh TL hỏi trồng cây ở Bắc Pó?Không ví nghĩ ai cũng biết kế hoawchj Chương Trình nhà trương đưa lên Mạng nên không nói rõ-Trồng tại sân Ủy Ban xã An Mỹ -Đại Từ Thái Nguyên.
3.Khi Thái chi định trả lời qua Nhân xét nội dung trên(2) thì không vào được mà lại hiên ra mục gửi Emal..Do đó phải đăng Thư này để mong 2 Anh xem và chỉ dẫn cho lam sao không vào được vào mục (ô) nhân xét-có lẽ vì không vào được mà thời gian qua ít hoặc không có nhân xét.Cảm ơn Thái Chi

Khóa 3 Tham gia Trồng cây lưu niệm

Quân số k3 đông kỳ này thể hiện việc tham gia hưởng ứng với công việc Trường thật đáng trân trọng.Hãnh diện với các đồng đội Trỗi và cảm ơn ACE K3 về sự nhiệt tình tham dự...động và ý nghĩa