Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015

TIN BUỒN


TIN BUỒN


    Cụ bà Trần Thị Anh Thơ thân mẫu anh Nguyễn Khánh Tường (K3) tạ thế lúc 09 giờ 25 ngày 08/06/2015, thọ 89 tuổi. Lễ nhập quan 07 giờ 00 ngày 11/06/2015. Tang lễ tổ chức tại Nhà Tang lễ 25 Lê Quí Đôn,quận 3, TP Hồ Chí Minh. Lễ viếng 08 giờ 00 ngày 11/06/2015. Lễ động quan 08 giờ 12/06/2015. An táng tại nghĩa trang Thủ Đức.
    
     Các cựu học sinh K3 Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi gửi lời chia buồn sâu sắc tới anh Khánh Tường và Thành Kính Phân ưu cùng Gia Quyến.

                  Ban LL PN cựu HS K3 Trường VHQĐ NVT 
                                        KÍNH BÁO