Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

THÔNG TIN


hôm nay 9/10/2011 khóa 3 phía bắc họp măt kỷ niệm 10/10 ngày giải phóng thủ đô do nhóm các bạn gọi là nhóm ngũ hồ (???) bạn nào thắc mắc hỏi Thái Chi chủ trì .Cương là thông tin viên thông báo lên blog cho các bạn biết qua ảnh và qua vài đoạn video