Thứ Hai, 16 tháng 11, 2009

Đi bộ

Đi bộ thể thao và Chạy bộ thể thao (trích).

(hình: tuổi 70)


Trung tâm y tế đại học Stanford (Hoa kỳ) đã tiến hành theo dõi, trong vòng 20 năm đối với 500 người thuộc nhiều thành phần, có độ tuổi từ 50 trở lên, thường xuyên “chạy bộ thể thao” (bao gồm chạy và đi bộ thể thao). Về quá trình luyện tập, nhóm “chạy bộ thể thao” trên 50 tuổi đã tập chạy, ban đầu là 4 giờ/tuần và giảm dần đều tới mức 76 phút/tuần sau 20 năm.So sánh số liệu thống kê nhóm người chạy bộ và nhóm những người đối chứng (không tham gia thể dục, cũng từ 50 tuổi trở lên) cho thấy, sau 20 năm:


34% số kẻ “ngoại đạo” chết (vì già) trong khi số chạy bộ là 15%.


Cả 2 nhóm đều “mất dần khả năng hoạt động” (theo “tiến trình” lão hóa) nhưng với nhóm “chạy bộ thể thao” thì mất dần khả năng hoạt động muộn hơn nhóm kia là 16 năm.


Kiểm tra sức khỏe nhóm “chạy bộ thể thao”, có đối chiếu với số liệu khảo sát (của Trung tâm khác) đối với người trên 50 tuổi thường xuyên tập “đi bộ thể thao”, cho thấy “thể dục giúp người cao tuổi tim mạch và thần kinh tốt, ngủ tốt, không tăng cân, giữ được khả năng đi lại linh hoạt và độc lập” (so với nhóm đối chứng).


Và “chúng tôi không thấy mối liên quan giữa bệnh loãng xương, hư khớp gối với việc chạy bộ thể thao”.