Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

Ca khúc theo yêu cầu



Lòng chung thủy của Thiên Nga  
                    ( ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ ) 
                                                    Nhạc :  Е.МАРТЫНОВ  
                                                    Lời       АДЕМЕНТЬЕВ
                                                    Ca sỹ   СОФИЯ РОТАРУ 
 ( Chí Nhâн К3 yêu cầu )







Над землей летели лебеди
Солнечным днем.
Было им светло и радостно
В небе вдвоем,
И земля казалась ласковой
Им в этот миг..
Вдруг по птицам кто-то выстрелил,
И вырвался крик:

ПРИПЕВ:
Что с тобой, моя любимая?
Отзовись скорей.
Без любви твоей
Небо все грустней.
Где же ты, моя любимая?
Возвратись скорей,
Красотой своею нежной
Сердце мне согрей.

В небесах искал подругу он,
Звал из гнезда,
Но молчанием ответила
Птице беда.
Улететь в края далекие
Лебедь не смог,
Потеряв подругу верную,
Он стал одинок.

ПРИПЕВ:
Ты прости меня, любимая,
За чужое зло,
Что мое крыло
Счастье не спасло.
Ты прости меня, любимая,
Что весенним днем
В небе голубом, как прежде,
Нам не быть вдвоем.

И была непоправимою
Эта беда,
Что с любимою не встретится
Он никогда.
Лебедь вновь поднялся к облаку,
Песню прервал.
И, сложив бесстрашно крылья,
На землю упал.

ПРИПЕВ:
Я хочу, чтоб жили лебеди,
И от белых стай,
И от белых стай
Мир добрее стал.

Пусть летят по небу лебеди
Над землей моей,
Над судьбой моей летите

В светлый мир людей

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Cây nhà lá vườn - Ca khúc đầu tay của Chí Nhân



   ( Nháy vào hình để phóng to )


TG Chí Nhân thử giọng (bản thu mới nhất 14/03/2012):




Các bạn có thể tập hát bài này theo bản ký âm ghi nốt nhạc :



Bước 1 :  bấm vào thanh nghe nhạc để bắt đầu nghe  đàn piano đánh nốt bản nhạc
Bước 2 :  bấm vào bản ký âm để phóng to
Bước 3 : Vừa nhìn vào lời bản nhạc vừa hát theo nốt nhạc.



Sau khi tương đối thuộc giai điệu,bạn sẽ  tập hát trên nền hòa âm. 

Thứ tự làm như trên nhưng bấm vào thanh nghe nhạc dưới đây :


  Phần piano đánh nốt đơn và phần hòa âm của ca khúc này do bạn QT  thực hiện.


Bản hòa âm mới nhất (04/2012)



VTV1 ngày 15/10/2005