Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

Ngày này năm xưa

Ngày 23 + 24 /3 /1965 những học viên đầu tiên thuộc k3 , k4 , k5 trường thiếu sinh quân Nguyễn văn Trỗi có mặt tại Trại Hòe - Hiệp Hòa - Hà Bắc , bắt đầu trang sử của ngôi trường thân yêu và cũng là sự bắt đầu cho trang sử của mỗi cá nhân chúng ta .

Thấm thoắt vậy mà đã 46 năm , chúng ta người còn người mất , tuyệt đại bộ phận đã rời nhiệm sở , trở về với cuộc sống đời thường . Nhớ tới ngày này , là chúng ta nhớ về 1 phần quá khứ , nhớ lại 1 phần của thời thơ ấu gian khổ mà tươi đẹp đã qua , chẳng bao giờ trở lại ....

Bằng trí nhớ của mình , tôi thử điểm lại tên những con người đầu tiên ấy của K3 chúng ta :
*) Quân khu Phan đình Phùng : Trần Hùng , Trịnh Tường , Bùi Quang Vinh , Võ Duy Kiên , Hoàng Quang Linh , Hồ Bắc , ( Nguyễn Bá Khôi ? ) , Nguyễn Thanh Kỳ , ( Nguyễn Thắng , Nguyễn Tiến Dũng ?) .
*Quân khu Lí Nam Đế : Dương Thanh , Lê Việt Bắc , Hoàng Minh Chính , Lữ Thái , Nguyễn Trọng Chiến Thắng , Lê Hữu Hoàng , ( Hoàng Định ) , Phan Thế Châu , Phạm Sĩ Thành ,
*) Quân khu Trần Phú : Đỗ Trung Việt , Nguyễn Đồng Tiến , Nguyễn Khắc Linh ,
*) 1A Hoàng Văn Thụ : Tống Thái Liên , Nguyễn Tuấn Linh
*) Quân khu Nam đồng : Nguyễn Văn Toàn , Cao Long Tỉnh , Trần Hà Đông ,
*) Các nơi khác :Phạm Phi Hùng , Lê Cảnh Nghiã , Đồng Xuân Hiền , Chu Văn Kim , Nguyễn Quang Hưng , Hồ Phước Khải , Nguyễn Văn Trung , Hà quang Chí , Nguyễn Thanh Hải , Đoàn Đức Bình , Doãn Thịnh ,

Lên sau 1 chút , rải rác : Lê Viễn Chiến , Nguyễn Vũ Định , Tiến ( sần ) ,