Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Mũ Quân Thượng CLB T5 chào đón ngày gặp mặt 2013
(Foto ,cháu Lê Tiến Thành-đệ tử ruột chân truyền của Lê Tiến Dũng K3)


Mũ Quân Thượng - Ba Ngôi