Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

K3 với Nguyễn Thắng và Nguyễn Thắng với k3-

49 ngày Bạn Nguyễn Thắng Vĩnh hằng
thaichik3
7 phút
 Ngày thứ 49.
 Đến lúc này Hồn mới chính thức nhập tịch, yên vị ở một vị trí nào đó. Kể từ ngày này, người thân không còn có thể tác động gì cho hồn nữa và cũng tạm coi là việc ma chay, cúng giỗ Hồn của người thân đã hoàn thành.(Thai chi xin đưa lên video này) Tục lệ là cúng hồn lần cuối, mừng cho việc đã hoàn thành công việc. ngày này để tri ân những người đã giúp đỡ gia đình trong việc tang.Đại diện gia đình Ng Thắng đã trao đổi với Bll k3- và thông báo, kính mời Đại diện,Anh chịj em  k3 dự 49 ngày Ng Thắng đã vĩnh hằng,tại gia lúc 11h00 ngày 26 tháng 10- xin đăng ký với Thái Chi  0923008888,Tài Chí 0913222899. hoăc Song Yên 0915120250


K3 nhớ Thắng (Thông báo,và đăng ký tại CLB th2) 
Thắng với k3

Yên nghỉ thiên thu

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

K3 HN đón Vợ chồng Lê Tiến Dũng k3 SG và em Thái k9

Vui mùng gặp nhau k3 Hà Nội với vợ chồng Lê Tiến Dũng k3 MN và em Thái k9 từ Sài gòn ra
thaichik3
5 phút