Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

tang lễ Ông Nguyễn Văn Vượng (bố vợ Tài Chí)

Sáng nay anh em khóa 3 dự lễ tang bố vợ bạn Tài Chí