Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

"...mở to bài " The Final Countdown " cho Trung Việt nghe!". Tạ Vinh


The Final Countdown - Europe


We're leaving together,
But still it's farewell
And maybe we'll come back,
To earth, who can tell?
I guess there is no one to blame
We're leaving ground
Will things ever be the same again?


                                      It's the final countdown...


                             We're heading for Venus and still we stand tall
                             Cause maybe they've seen us and welcome us all
                             With so many light years to go and we're leaving ground
                             I'm sure that we'll all miss her so


TẠM DỊCH (sưu tầm)

Giây phút cuối cùng

Tuy ta cùng ra đi
Nhưng vẫn phải cho nhau lời tạm biệt
Có thể ngày mai ta sẽ lại trở về
Với trái đất thân yêu này
Thiết nghĩ, đâu có trách ai được
Ta phải bỏ mặt đất này thôi
Chắc gì mọi thứ sẽ trở thành như cũ?

Đây là phút giây cuối cùng
Phút giây cuối cùng rồi

Chúng ta sẽ đi tới Sao Kim,
nơi mà ta sẽ lại đứng với niềm kiêu hãnh
Có lẽ những sinh vật trên ấy biết đến chúng ta
Và sẽ chào đón chúng ta với tấm lòng thiện cảm
Còn mấy vạn nghìn năm để đi
Và khối điều mới mẻ chờ được khám phá
Cho dù thế nào
Ta chắc chắn một điều: ai cũng sẽ nhớ về Trái Đất

Kìa, giây phút cuối cùng rồi
Ôi, giây phút cuối
                         TK8
01:43 Ngày 19 tháng 2 năm 2011