Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

HƯỞNG ỨNG VÀ Tích cưc THAM GIA

 BLL khóa 3 MB đại diện cho Đồng đôi k3 MB- Trường VHQD-TSQ Nguyễn Văn Trỗi:Tích cực triển khai, hưởng ứng tham gia  Đại lễ-Hội Trường  kỷ niệm 50 năm thành lập (1965-2015)      

Ngày 28/09/2015, tại Hà Nội, BLL k3 mb đã tiến hành họp phiên đặc biêt, dự họp có 9 trên 10 các ủy viên, do Trưởng BLL k3mb chủ trì, đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan do Ban TC giao lien quan đến Hội Trường, và một số nội dung khác Cuộc họp đã nhất trí các nội dung cụ thể như sau:


 I.  GIẤY MỜI và KÍNH MỜI


1. TM Ban tổ chức Lễ hội và được ủy quyền của ban TC
 Kính mời  tất cả anh chị em  Khoá 3MB về dự Hội Trường
 Tại Hà Nội -Đại lễ Hội Trường được tổ chức vào sáng Chủ Nhật, từ 08h00 - 13h30, ngày 11/10/2015, tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
 Tại Hà Nội -Đại lễ Hội Trường được tổ chức vào sáng Chủ Nhật, từ 08h00 - 13h30, ngày 11/10/2015, tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
 Phần Lễ: Được tổ chức tại hội trường lớn Cung Văn hoá Phần Hội: Ăn trưa, gặp mặt giao lưu, văn nghệ, được tổ chức chung toàn Trường cùng các đại biểu, khách mời - Tại Sảnh tầng 2 Cung Văn hóa.Đến dự Hội Trường mang trang phục lich sự, các quân nhân, CCB trang phục: Tiểu Lễ phục Hè.(Các UV BLL) Tm BLLk3 MB -Nguyễn Thái Chi ( có Thông báo, có lời mời trực tiếp,  qua tin nhắn, và đăng trên  Fb, Blog K3 ) .


2.Thông báo cho  các ủy viên k3 để phổ biến cho đồng đội k3 mb về thời gian tổ chức lễ hội của BLL ở Ba miền,  để đồng đội k3 mb có điều kiện cùng tham dự.3.Thông báo về thành phần mời dự Hội Trường do k3 mb được Ban TC ủy quyền,mời trực tiếp gồm:-Mời Đại diện gia Đình Cố Hiệu Trưởng Nguyễn hữu Điền Bố bạn Thanh Kỳ và Cố Hiệu Trưởng Dương Hưng Tuấn (Thái Chi và Phan Bình Chịu trách nhiệm)
-Mời thầy Bạch Quốc Bính, và Con trai Thầy Nguễn Phú,-(Thái chi-Phan Bình  chịu trách nhiệm) - Trực tiếp mời đại diện Phụ huynh, thân nhân gia đình  Liệt sỹ (theo thông báo của Ban TC -Mỗi Khóa mời từ 3 - 5 đại diện) gồm:
* K3 Mb Mời  thân nhân Liệt sỹ Cao quốc Bảo (Thái chi CTN)*Mời Mẹ Bạn Lê trung nghĩa k3, và Đại diện phụ huynh k3 Bác Nguỹên Diệp-Bố bạn Nguyễn Bình (Tài Chí, Cao long Tỉnh chịu trách nhiệm
 *Mời đại diện  thân nhân  các Bạn Trỗi đã mất  Khóa 3MB là Vợ Bạn Nguyễn Thắng-Kỳ Châu và Gia đình Đồng Thu. Giao Bạn Vó Song Yên và Lữ Thái Chịu trách nhiệm).


II. Các ủy viên Ban LL k3 MBmới và một nội dung cụ thể khác:
 1-Theo đề xuất của các Ủy viên BLL k3 “Khóa 3 MB tăng thêm 2 bạn vào Bll khỏa nhiệm  kỳ mới là Bạn Từ Linh  giữ cương vị phó ban LL- phụ trách đối ngoại và Bạn Trần Đào Hà Đông- phụ trách đối nội._Các Ủy viên BLL k3 MB mới gồm: Thái Chi-TBan ,Tài Chí,Từ Linh (Phó TBan),Song Yên,Trần đào Hà Đông,Trung Nghĩa,Văn Trung,Cao long Tỉnh,Văn Toàn,Thanh Sơn,Lữ Thái,và Phan Bình là các Ủy viên.2-Để phối hợp và chủ động BLL k3 giao nhiệm vụ :-Bạn Từ Linh,Thanh Sơn và Trung nghĩa k3 phối hợp, theo chỉ dẫn của  Bạn  Trần Thế Dân (K7- được Ban TC phân công ). Hướng dẫn,ổn định chỗ ngồi, chố( ăn) liên hoan,và chụp ảnh cho các bạn k3..theo quy định của Ban TC.
3-Bạn Lữ Thái và Song Yên, và Văn Toàn  phối hợp và theo chỉ dẫn của Ban Tổ chức  lo đón đại diện do khóa 3 mời  vào đúng vị trí Tiếp , lien hoan và tăng quà (phần do ban tổ chức tiếp, giao quà,ngồi ăn…?) gồm thân nhân cố Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Điền, và cố Hiệu trưởng Dương Hưng Tuấn, Bác Nguyễn Diệp, Mẹ Bạn, Em gái Cao quốc Bảo, Thân nhân Bạn Đồng Thu,Vợ bạn Nguyễn Thắng,Con thầy Phú, (7 xuất trong đó bao nhiêu của Ban TC còn lại do Khóa 3-    Bạn Lữ Thái cần tìm hiểu trước).3- Bạn Văn Trung Trần đào Hà Đông,Cao long Tỉnh , nhận sách ,phân phối sách thu tiền sách(100 ngìn đồng cuốn) và 500 nghìn đóng góp quỹ của khóa theo đầu người và chuẩn bị 7 xuất  quà (sách t4) giao Song Yên kính tặng các đại biểu do khóa mời theo danh sách nêu trên.
4- Đón và tiếp các bạn k3 từ Miền Nam,miền Trung,và các tỉnh về dự đại lễ do Thái chi và Tài Chí,chịu trách nhiệm tổ chức, với tinh thân Các ủy viên BLL k3 và  một số đại diên k3 mb khoảng 20 Bạn trực tiếp đón Bạn ở xa, vào 18h00,ngày 10 tháng 10 tại QUÁN XANH-KHUÔN VIÊN Rạp xiếc TW Phố Trần nhân Tông Hà nội.(sẽ có tin nhắn).
5. Bạn Từ Linh sãn sàng dự tiếp khách của Trường (nếu Ban TC yêu cầu- tiếp khách tối 10 tháng 10)5-Riêng về sách tập 4-Khóa 3 có 60 cuốn, dành làm quà tặng các đại biểu và các gia dình của các bạn đã mất phía Bắc khoảng 20 còn 40 cuốn xin thong báo với đồng đội k3 liên hệ với bạn Văn Trung và Cao long tỉnh để mua với giá gốc 100 nhìn đồng.Nếu không đủ đề nghị mua tại Hội Trường sẽ do Ban TC bán với giá 125.000 đ/cuốn .Ai cân Huy hiệu Trường, sẽ có  300 huy     hiệu Trường NVT bán với giá 10.000 đ/chiếc.- Hiện nay còn một số Khóa chưa phân phát hết sách "SRTKL" các tập 123 sẽ được đưa đến  Hội Trường sẽ phân phối (Bán) lại cho các bạn có nhu cầu.
6.Khóa 3 MB thống nhất-tài trợ cho bạn Lý xuân Hoa để ra dự,theo khả năng của khóa.

 III. Đề nghị
1.  Mong đồng đội hưởng ứng và thông báo các nội dung trên đến các bạn k3 MB được đầy đủ và giúp BLL hoàn thành nhiệm do các bạn giao-Mong được góp ý…nếu có vấn đề gì còn khiểm khuyết.
2.Tham gia Lễ hội –K3 MB tuân theo quy định và hướng dẫn của ban TC với tinh thần tích cực, nghiêm túc, trân trọng, hân hoan, và lịch sự…từ trang phục , an toàn, đến tác phong tròng phần lễ và phần hội,
                                                                
                                              TM BLL k3 MB-Nguyen Thai Chi