Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

BLLK3 Thông báo

Trân trọng kính mời Đồng đội K3 và Đại diện các Khóa 1-9 tham dự
Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam,
 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12),
Thời gian :11 giờ 00 Ngày 22 tháng 12 năm 2014 (Thứ 2)
Địa điểm : Tại Nhà hàng Hoàn béo-Số 181 Phố Nguyễn Lương Bằng Hà Nội
DO 2 Tổ B5 và Hoàng Thành Tài trợ-Nhờ thông báo tiếp.

TM BLL K3 Nguyễn Thái Chi