Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Hồi ấy có những công văn như thế

Nhà báo Trần Thanh Phương, trong gần 40 năm làm báo, đã lưu trữ được cả núi tài liệu,
trong đó có một công văn với nội dung như sau (để nhớ về một thời "hồi ấy"):

Giấy phép chở lương thực thực phẩm
số 5383/GP-UB của Ủy ban Nhân dân thị xã Cà mau
.
- Thi hành chỉ thị số 26/TTg ngày 24-12-1976 và công văn số 182 ngày 05-8-1977 của Phủ Thủ tướng về việc quy định đồng bào qua lại giữa các địa phương được phép mang lương thực, thực phẩm theo ăn, hoặc quà biếu thân nhân,
- Thi hành chỉ thị số 39/CT-UB đề ngày 9-8-1977 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Minh Hải,
- Căn cứ theo giấy giới thiệu của địa phương,
- Căn cứ nhiện vụ và quyền hạnh của Ủy ban Nhân dân thị xã Cà mau,
Cho Trần Thanh Phương, cư ngụ tại báo Đại Đoàn Kết, được phép mang theo lương thực, thực phẩm đến thành phố Hồ Chí Minh, gồm các món như sau: 10 (mười) kg gạo.
Đề nghị các trạm kiểm soát giao thông cho đi được dễ dàng.
.
Cà mau ngày 13-10-1977
Thay mặt Ủy ban Nhân dân thị xã Cà mau:
Đào Công Khanh

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

THONG TINNgày 21/9/11 Bùi Vinh Làm đám cưới cho con trai thứ ha anh em khoas3 đi khá đông, các khóa khác cũng đi nhưng đong quá nên không rõ lắm có gặp vài người.Thôi cứ up mấy ảnh lên thay lời


mọt đoạn video vui vẻ(quay bằng máy ảnh nên các ban thông cảm