Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Thư từ Lê CôngThanhCong Trinh
11:55 (0 phút trước)
tới tôi
 Có một bài thơ của Bulat Okudjava ( 1924-1997)- người Nga, bản dịch Hồng Thanh Quang, ông thấy được thì đăng cho mọi người đọc chơi cho vui.

                   CHÚ LÍNH GIẤY

 Đã từng có một chú lính                        
 Cực kỳ gan dạ đẹp trai                         
Nhưng chú chỉ là đồ chơi                                                                                                                     
Thứ đồ chơi bồi bằng giấy        
           
Chú muốn cải tạo cuộc đời                     
Để ai nấy đều hạnh phuc                       
Nhưng chú lấy đâu ra sức                      
Chú là linh giấy đồ chơi                          

Chú sẵn sàng vì mọi người                                                  
Qua lửa khói và chết chóc
Nhưng các anh toàn trêu chọc
Coi thường chú lính-đồ chơi

Nhưng điều bí mật của mình
Với chú, các anh không nói
Vì chú chỉ là đồ chơi 
Thứ đồ chơi bồi bằng giấy

 Muốn vào lửa ư ?- Xin mời
 Lập tức đùng đùng chú cháy
 Chẳng mang lại lợi ích gì
 Vì chú
       chỉ là lính giấy !!!
THE PAPER SOLDIER Bulat Okudzhava