Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2010

Bổ sung bộ sưu tập của bác TM.

Bác Thanh Minh đang cầm lại súng để săn. Hoặc là những thú - chim đã từng ngắm qua đầu ruồi, khe ngắm xưa. Hoặc những thú -chim chưa từng thấy như con cánh cụt "Xin cho tôi rác" trong sở thú SG. Tóm lại là rất đa dạng, phong phú. Tuy nhiên tôi tin rằng mình vẫn có thể bổ sung cho bộ sưu tập của bác TM bằng những thứ tôi chộp được, ở một môi trường khác.

Cá và san hô đều là "con" cả, cá chuyển động còn "con" san hô đứng yên

"Con" này không thuộc thế giới này! - đây là chị Hai nhà tui.

Con hay là cây đây??

Cá Sư tử - Nói về đa dạng hình thức thì động vật biển là vô địch.

 Cặp cá Dĩa và rạn san hô

Bóng ma của đại dương

Những sinh vật cô độc!

Các hình này đều được chộp trong tháng 3 này tại Hòn Mun, Nha Trang.