Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Bùi Vinh mời các bạn K3 nhân ngày 30/4.Như truyền thống, buổi gặp mặt được tổ chức tại "Cây Sứ". Thắng lợi lớn nhất của buổi ăn mừng vui vẻ này là mọi người đi đến thống nhất và quyết tâm tổ chức ngày truyền thống năm nay của K3 tại Đà Nẵng - Cơ hội cho mọi người, ở mọi miền có thể trông thấy nhau và uống với nhau!
Tuy nhiên, thắng lợi quyết định lại chính là việc đã xuất hiện nhà tài trợ cam kết tổ chức xe và ăn nghỉ suốt chặng đường ra Đà nẵng cho tất cả các bạn phía Nam. Hura! Mọi người cùng đi nha!

Ngày hôm sau Bùi Vinh và một số bạn tới thăm Chí Nhân.

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013