Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

49 ngày mât Hồ Phước Khải


Hôm nay 49 ngày bạn Hồ Phước Khải.Khóa 3 phía bắc đến nhà HPK một lần nữa chia buồn cùng gia đình bạn Khải.Xin đưa vài hình ảnh để các bạn k3 ở phíanam có chút thôngtin

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

30/04 tại HA NỘI


29/04 tại HÀ NỘI anh em khóa 3 tổ chức kỷ niêm tai nhà hang 30 Lý Nam ĐẾ thành phần đến khá đông (có lẽ là mọi người nghỉ hết rồi).Muốn biết có bao nhiêu người cứ đếm thì biết.Có thiếu thì chỉ thiếu Khắc Khảm vì đến quá muộn gần tàn canh mới đến