Thứ Ba, 15 tháng 1, 2008

LỜI CHIA BUỒN

BAN TRỖI KHÓA 3 xin gửi lời chia buồn của các bạn TRỖI phía BẮC tới ban Hữu Hoàng và gia đình bạn
BẠN TRỖI KHÓA 3

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2008

Thứ hai, ngày 14 tháng một năm 2008

THÔNG BÁO

Mẹ bạn Nguyễn Hữu Hoàng (vợ đ/c trung tướng NG.HỮU XUYẾN tức bác tám XUYẾN) đã tạ thế lúc 3h30 sáng ngày hôm nay (14-1-'08). Lễ viếng bắt đầu từ 9h sáng ngày 15-01-2008 tại tư gia 219 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU F6-Q3 TPHCM. BLLK3 tổ chức viếng vào hồi 16h00 ngày 15 thứ ba. Mong các bạn K3 đến đông đủ.

K Tường