Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Nhớ laij 1/8/2013

Triều Khóa 7 vừa đưa cho mình một số ảnh chụp hồi 2013 ở Đà Nẵng minh đưa lên cho các bạn xem lại ,cũng là lấy đà cho 1/8/2015  ở SG năm nay