Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Ban troi k3 Tiễn đưa Bạn NguyễnThắng

1. Anh Nguyễn Chiến thay mặt gia đình Cảm ơn các Bll nhà trường,Bll các khóa,đặc biệt Đồng đội các TSQ k3  Trường Văn hóa QD-Nguyễn văn Trỗi đã tiễn đưa Bạn Nguyễn Tháng về nơi an nghỉ cuối cùng
2.Với lòng thương tiếc vô hạn,K3 MB đã có clip của Nguyễn Cương nay xin bổ xung hình ảnh (Lễ viếng   ngày 15-9-2014)
Thời lượng 8 ph
Ảnh và Camera -Đình Sơn k3 và D Thúy k9

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Lễ tang bạn Nguyễn Thắng

 

10h đến 12h hôm nay các bạn Trỗi K3 và các khóa khác đến tiễn Nguyễn Thắng đến nơi an nghỉ cuối cùng Cương ghi một số hình ảnh thông tin cho các bạn

                           


                                        Đồng đôi khóa 3 đại học kỹ thuật quân sự

Ở đó....Thắng ơi!
" Ở đó, xa lắm, Thắng ơi!"
Bao người đã đến, bao người về đâu.
Đoạn trường ai cũng qua cầu, 
Chỉ khác kẻ trước, người sau , thôi mà. 
Bạn đi rời chốn phù hoa. 
Nhẹ lòng yên nghỉ, sao ta ngậm ngùi.
Ở đó...
Ở đó...
Thắng ơi!

HNN

BẠN TÔI!


Mãi mãi là người bạn thân thiết của tôi và tất cả các bạn K3. Những hình ảnh của bạn sẽ còn mãi trong mỗi chúng ta.