Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Một nét thơ XuânCHÚC  XUÂN


Đầu Xuân nâng bút mở đôi vần
Dâng chúc bạn bè cuộc Long Vân
Thắm cánh hoa đào vương nét nhạn
Tươi  chồi lộc biếc mướt  tầm Xuân
Tửu phùng tri kỷ ... thi quện tứ
Ngôn đạt diễm tình ... nhạc thành văn
Bút chính , nghiên trung , hồn như nắng
Tài thơ , sắc ý  , biệt  trầm  luân .


                      Hà nội –  Lập Xuân 2012
                            HOÀNG  GIANG          CẢM  TÁC  XUÂN


Trong kia có Nhị độ Mai
Ngoài này Xuân có Đào phai tuyệt trần
Mai vui Tết nở hai lần
Đào phai bừng sắc thanh tân rỡ ràng .

Mai vàng khoe đài các
Đào phai luống ngỡ ngàng
Chúa Xuân về tươi mát
Mai Đào cùng hợp hoan .


                        Hà nội – Xuân 2012
                          HOÀNG  GIANG


Cùng các bạn : Nhân dịp Xuân Nhâm Thìn HG được mời tham gia góp bài với Trang BTK3 , xin dâng chúc ACE 2 bài thơ Xuân nhỏ làm lễ ra mắt .

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012