Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

Off-line nữa.

Kể từ khi Blog K3 sôi động lại, các cuộc gặp mặt xuyên Việt của các bờ nốc giơ trở nên thường xuyên hơn. Công đầu phải kể tới TLinh. Thực sự thành MC của cuộc chơi như bác Trần Đào từng nhận xét.

Lần này cũng TLinh tổ chức. Quán Cây Sứ ( Tân Bình ) một sáng thứ bảy. Từ trái qua: TLinh, TTChiến - nhà HN học, LCông Nhà Sử học chỉ nói sự thật và trần văn tui.

Ca dao bộ đội


ANH ĐI – ANH VỀ
Anh đi em nắm cổ tay,
Anh về em nắm chỗ này chỗ kia...?
Anh đi bát đĩa cũng chia,
Anh về em dọn cả thìa lẫn môi.
Anh đi trống cả giường đôi,
Anh về giường vẫn trống nơi anh nằm.
Anh đi nhà vắng lặng câm,
Anh về ,giường chiếu reo ầm cả lên.
Anh đi khao khát không tên,
Anh về- vẫn khát, bắt đền, kệ anh.
Anh đi đêm chẳng trôi nhanh,
Anh về lại muốn ngày thành là đêm.
Anh đi chẳng biết ấm êm
Anh về sỏi đá cũng mềm trước em.
Anh đi ăn uống kiêng khem,
Anh về- no vẫn thòm thèm, không ngoa.
Anh đi bầu nụ đơm hoa,
Anh về bầu bí bò ra bò vào.
Anh đi cỏ mọc bờ ao,
Anh về cá đớp cả phao lẫn mồi.
Anh đi mong nhớ bồi hồi,
Anh về lại phải đứng ngồi ngóng trông...
Anh đi buộc phải nằm không,
Anh về, nếu bắt nằm không – không nằm!
...
Anh đi ngã bảy ngã năm,
Anh về, anh mệt, anh nằm ngã ba...!
T.L sưu tầm ,ca dao bộ đội PKKQ.