Thứ Năm, 30 tháng 4, 2009

THÔNG BÁO CỦA BAN LIÊN LẠC KHÓA 3

29 thang3 vừa qua các bạn k3 trói phía bắc tập trung kỷ niệm ngày 30 tháng 4 và 1/5 tại 181 đường xã đàn (moi mở ) kết hợp với việc kết nạp 4 thành viên của hội về hưu k3 là Ng Tai Chí ,Bế Minh Ngọc Lữ Thai VÀ Phạm Sĩ Thành .Anh em k3 đề nghị Thái CHi chỉ để 2 hoặc 3 người liên doanh thì Bế Minh Ngọc đến đề nghị kết nạp từng người , anh em vỗ tay hưởng ứng luôn . Như vậy là Tài Chí chịu trận hôm đó . Vui quá nên anh em uống cũng hơi ngất nguong . Trưởng ban Thái Chi phát cho ae bản thông báo nhưng hơi dài nên Cương chỉ tóm tắt 3 vấn đề lớn :
1- tham gia và đóng góp tiền để xuất bản cuốn Sinh ra trong khói lửa tập 3 .Khóa 3 đăng ký mua 100 cuốn ai muốn mua thì góp tiền 200 000 đồng cuốn bạn nào hảo tâm thì góp thêm cho các bạn không có điều kiện
2-khóa 3 sẽ đóng góp tài chính làm bia lưu niệm trường Trỗi ước tính k3 cần quyên ít nhất là 5 triệu đồng .Bạn nào có ý tưởng thiết kế bia lưu niệm đề nghị gửi trước thangs 6 /2009 cho ban liên lạc
3-Chuấn bị lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường(15/10/2010) k3 có trách nhiệm góp với nhà trường là 5 triệu đồng
4- năm nay tổ chức kỷ niệm nhập ngũ của khóa 3 do 2 bạn generan (Tư Linh và Pham Sơn Dương ) chủ chi mỗi bạn 5 triệu đồng địa điểm là hội trường binh đoàn 11 (Bùi Vinh ) đăng cai
cuối bản thông báo ban liên lạc gửi lời chúc mừng tới tất cả các bạn k3 sức khỏe ,cuộc sống vui vẻ
luôn gắn bó với nhau .
Tóm tắt tinh thần của thông báo có thể không hết được ý vì thông báo khá dài mong các bạn thông cảm
NC