Thứ Hai, 29 tháng 9, 2008

Ai đây nhỉ?

Có một bạn gái HSMN (một fan của Bantroi) gửi tôi 1 tấm hình nhờ post lên blog Trỗi với một còm men là: "Đây chính là một tên K3 khi chuẩn bị lên trường Trỗi, cậu thử đăng lên coi có ai nhận ra không". Cô bạn này thời đó vẫn thường gửi thư qua lại với anh bạn của chúng ta, trước cùng QK Lý Nam Đế.
Không biết hắn mang cái huy hiệu gì nhỉ?