Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Lễ tang bà Nguyễn Thị An thân mẫu bạn Cao Long Tỉnh khóa 3

Hôm qua 25/11 Trỗi khóa 3 phía bắc đi đưa tiễn thân mẫu bạn Cao Long Tỉnh đến nơi an nghỉ cuối cùng .Cương tới hơi muộn nên ghi đươc không nhiều ảnh lễ tang


  

  
tại nhà lễ tang Bạch Mai
 các bạn Trỗi Khóa 3 dự lễ tang

Tại đài hóa thân hoàn vũ